Logo

Zarejestruj swój numer

  • 1Dane karty SIM
  • 2Oświadczenia
  • 3Potwierdzenie tożsamości
  • 4Rejestracja karty SIM

Dane Karty SIM

W celu poprawnej rejestracji karty SIM, podaj numer telefonu, który chcesz zarejestrować, przygotuj numer karty SIM oraz adres e-mail, na który wyślemy kod weryfikacyjny.

1. Wyjmij kartę SIM z opakowania.

2. 13 cyfrowy numer karty znajdziesz pod kodem kreskowym tutaj.

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych jest Polkomtel sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4 w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji karty SIM, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 60 b Prawa telekomunikacyjnego oraz w celu zawarcia umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zależności od wybory modelu weryfikacji danych, podstawą przetwarzania danych jest stosowna zgoda wg wskazanej treści. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub w zakresie obsługi klienta. Przysługują Pani/Panu prawa do: wycofania zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed jej wycofaniem), sprostowania danych, dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia. Żądania te można składać na ww. adres Polkomtel sp. z o.o., a także: telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. 601102601), pocztą elektroniczną na adres bok@plus.pl, pisemnie lub ustnie w Punkcie sprzedaży (obsługi) lub do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@plus.pl, ewentualne skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz dane kontaktowe Polkomtel sp. z o.o. i wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych są dostępne na www.plus.pl/dane-osobowe (zakładka: „Jeśli jesteś Abonentem”).

* pola wymagane